แสดง # 
ไร่บุญรอด 31 สิงหาคม 2558
วัดร่องขุ่น 31 สิงหาคม 2558
พระตำหนักดอยตุง 31 สิงหาคม 2558